Home » Uncategorized

 
 

Uncategorized

 
 
Armenian Valentine’s Day Party

Armenian Valentine’s Day Party

 
Watch Prelacy Lenten Programming here-LIVE

Watch Prelacy Lenten Programming here-LIVE

We are very pleased to be able to offer the Prelacy Lenten programming live and playable for later viewing due to the generosity of one of our parishioners.  You may find the events schedule on our stilluminators.org home webpage.  Please click on link below to view.  Previous programming is in […]

 
Poon Paregentan: All you can eat Manti Luncheon run by the Ladies Guild

Poon Paregentan: All you can eat Manti Luncheon run by the Ladies Guild

February 26th, 2017 following Badarak

 
SUMMER BBQ DAYS At Saint Illuminator’s Cathedral

SUMMER BBQ DAYS At Saint Illuminator’s Cathedral

 
April 24, 2015 – March to Demand Justice

April 24, 2015 – March to Demand Justice

 

Bible readings

SUNDAY, APRIL 12, 2015 ՆՈՐ ԿԻՐԱԿԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ (Ա:1-17) Աշխարհի ստեղծագործութենէն առաջ գոյութիւն ունէր Բանը: Բանը Աստուծոյ հետ էր եւ Բանը Աստուած էր: Անիկա սկիզբէն Աստուծոյ հետ էր: Անով էր որ Աստուած ամէն ինչ ստեղծեց. առանց անոր ո՛չ մէկ բան ստեղծեց: Կեանքը Անով սկիզբ առաւ: Եւ կեանքը մարդոց համար […]