Home » News & Events » News (Page 5)

 
 

News

 
 
PREPARATIONS FOR THE 100th ANNIVERSARY OF ST. ILLUMINATOR’S CATHEDRAL

PREPARATIONS FOR THE 100th ANNIVERSARY OF ST. ILLUMINATOR’S CATHEDRAL

Father Mesrob, Board of Trustees members and the 100th Anniversary committee of the St. Illuminator’s Cathedral working together in preparation for the historic event to be held on Sunday, May 17, 2015: Divine Liturgy at the Cathedral at 10:30am, celebrated by H.H. Aram I, Catholicos of the Great House of […]

 
COMBATING RURAL POVERTY IN ARMENIA: DEVELOPMENT INTERVENTIONS

COMBATING RURAL POVERTY IN ARMENIA: DEVELOPMENT INTERVENTIONS

On Tuesday, December 10, 2013 at the John Pashalian Hall of St. Illuminator’s Cathedral the audience learned much during the lecture/multimedia presentation by OXFAM representatives Mr. Jonathan Puddifoot and Ms. Margarita Hakobyan. Rev. Fr. Mesrob Lakissian opened the event with his welcoming remarks and introduced Mr. Jonathan Puddifoot and Ms. […]

 
TENTH ANNIVERSARY REQUIEM SERVICE FOR ARCHBISHOP MESROB ASHJIAN

TENTH ANNIVERSARY REQUIEM SERVICE FOR ARCHBISHOP MESROB ASHJIAN

H. E. Archbishop Oshagan Choloyan, Prelate, will officiate the Divine Liturgy and H. G. Bishop Anoushavan Tanielian will deliver the Sermon this Sunday, December 8, at St. Illuminator’s Cathedral. Following the Liturgy His Eminence will officiate over the Solemn Requiem Service in remembrance of Archbishop Mesrob Ashjian, Prelate of the […]

 
Ms. Arsineh Tavitian Donates Hand Cross

Ms. Arsineh Tavitian Donates Hand Cross

Ms. Arsineh Tavitian donated a beautiful hand cross to the St. Illuminator’s Cathedral in honor of her beloved parents Mr. & Mrs. Dikran and Hripsime Tavitian. The sudarium (բռնիչ – prnich) of the hand cross has been donated by Mrs. Ossanna Toumayan.

 
REV. FR. MESROB LAKISSIAN REPRESENTS PRELATE

REV. FR. MESROB LAKISSIAN REPRESENTS PRELATE

On Sunday, December 1st, Rev. Fr. Mesrob Lakissian, pastor of St. Illuminator’s Cathedral, represented Archbishop Oshagan at the 5th Annual Armenian Youth Talent concert at Weill Recital Hall of Carnegie Hall, organized by “Direct Help for Armenian People.” The event was dedicated to the 110th anniversary of the great Armenian […]

 
VOLUNTEERS PAINT CATHEDRAL’S JOHN PASHALIAN HALL

VOLUNTEERS PAINT CATHEDRAL’S JOHN PASHALIAN HALL

Thanksgiving weekend, Saturday November 30, 2013, group of volunteers gathered to paint the St. Illuminator Cathedral’s John Pashalian Hall. “Words cannot express my heartfelt appreciation to the volunteers. Dear Joseph, Azadouhi, Viken, Yervant, Onnik and Eliz, Thank You for your time, energy and generosity. God bless you all”, said Rev. […]

 
25th ANNIVERSARY OF THE DEVASTATING EARTHQUAKE IN ARMENIA 1988-2013

25th ANNIVERSARY OF THE DEVASTATING EARTHQUAKE IN ARMENIA 1988-2013

 
THE PINAJIAN DISCOVERY MAKES SPECIAL APPEARANCE AT ST. ILLUMINATOR’S CATHEDRAL

THE PINAJIAN DISCOVERY MAKES SPECIAL APPEARANCE AT ST. ILLUMINATOR’S CATHEDRAL

New York, NY:  St. Illuminator’s Cathedral has announced a special exhibition drawn from the extraordinary discovery of paintings by Arthur Pinajian. Pinajian was a virtual hermit whose life’s work had been relegated to the garbage but rescued just in time. Art historians nationwide are still expressing astonishment that works of […]

 
THANKSGIVING LUNCHEON AND  CULTURAL PROGRAM AT THE ST. ILLUMINATOR’S CATHEDRAL

THANKSGIVING LUNCHEON AND CULTURAL PROGRAM AT THE ST. ILLUMINATOR’S CATHEDRAL

On Sunday, November 24, 2013, after the Badarak, congregation and guests gathered in the John Pashalian Hall to enjoy a Thanksgiving Luncheon and Cultural Program organized by the St. Illuminator’s Ladies Guild. The Hall was filled with anticipation of a delicious meal and an enjoyable program. On behalf of the […]

 
ՍՈՒՐԲ ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉ ՇԱԲԱԹՕՐԵԱՅ ՎԱՐԺԱՐԱՆ

ՍՈՒՐԲ ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉ ՇԱԲԱԹՕՐԵԱՅ ՎԱՐԺԱՐԱՆ

Անցեալ շաբաթ, Նոյեմբեր 23-ին, Ս. Լուսաւորիչ Շաբաթօրեայ Վարժարանի աշակերտները Գոհաբանութեան Օրուան առիթով պատրաստած էին գեղեցիկ ձեռային աշխատանքներ, նուիրուած իրենց ընտանիքներուն: Հայերէնով անսխալ գրած էին բազմաթիւ բառեր, որոնցմէ յիշենք. Աստուած, Եկեղեցի, Ընտանիք, Հայր, Մայր, Եղբայր, Քոյր, Ընկեր եւ այլն: Սրտանց կը շնորհաւորենք մեր աշակերտներն ու իրենց ուսուցչուհիները: