Ara Yegoryan, Diran Jebejian, Maria Barsoumian and Harout Barsoumian